Grex Symphoniacorum UL

Grex Symphoniacorum UL
DIRIGENTI VIOLINA I VIOLINA II VIOLA VIOLONČELO KONTRABAS FLAVTA & PICCOLO HARFA OBOA & ANGLEŠKI ROG KLARINET FAGOT & KONTRAFAGOT FRANCOSKI ROG & SAKSOFON TROBENTA POZAVNA & TUBA TOLKALA

DIRIGENTI

UMETNIŠKI VODJI IN DIRIGENTA

Karim ZAJEC

Miha ZUPANC KOVAČ

--

GOSTUJOČI DIRIGENT

VIOLINA I

Peter JUD - koncertni mojster

Ana BLAŽEVIČ ARKO

Tamila DISHCHENKO

Neža FLISEK

Zoja GAŠPARIČ

Kerem GÜNEŞ

Rok KORENČAN

Ela KRNC

Lara KULOVEC

Leja MEGLIČ

Tina ŠEBENIK

Jedrt ŠINKOVEC

Ana TREBŠE

VIOLINA II

Matevž VAUPOTIČ - vodja sekcije

Benjamin BARBARIČ

Lara BOGATAJ

Miran DOMAJNKO

Ajda FURLAN

Valentina FURLAN

Ajda GRILC

Katja HORVAT

Špela KOKOŠINEK

Alja KOS

Ana KRAVCAR

Matjaž KREBS

Ana MALOVRH

Tinkara MIKLAVČIČ

Katarina OMEJEC

Kaja POLAK

Mia ŠMAJGL

VIOLA

Eva NOVAK - vodja sekcije

Risa AKIYAMA

Julija BRUDAR

Sara GUTSCHI

Tinkara JAN

Julia KOSIA FOMBA

Eva Savina POTOČNIK

VIOLONČELO

Neža VERSTOVŠEK - vodja sekcije

Neža JAKOB

Tadej JAVORNIK

David KAISER

Ela KROPIVŠEK

Melisa LAZAREVIČ

Ema LOY

Miša RUS

KONTRABAS

Martin ZUPET - vodja sekcije

FLAVTA & PICCOLO

FLAVTA

Klara GOSTEJ - vodja sekcije

Neža KAVČIČ

Zala KRIŽ

Patricija KUNSTEK

Zala LAVRE

Patricija PRIMOŽIČ

Mojca SKOČIR

Andreja SKUBIC

Benjamina ŽVIPELJ

--

PICCOLO

Klara GOSTEJ - vodja sekcije

Patricija PRIMOŽIČ

HARFA

Korana ČIČA POTKONJAK

OBOA & ANGLEŠKI ROG

OBOA

Jona ZAMRNIK

Vita ŽAGER

--

ANGLEŠKI ROG

KLARINET

 - vodja sekcije

Jaka BODLAJ

Tina KRALJIĆ

Žan PAVKOVIČ

David RUPREHT

Tjaša STOPAR

FAGOT & KONTRAFAGOT

FAGOT

--

KONTRAFAGOT

FRANCOSKI ROG & SAKSOFON

FRANCOSKI ROG

Gašper HRIBERŠEK

Katarina KLEMENČIČ

Jure LOKAR

Uroš ŠTURM

--

SAKSOFON

Vitja BELTRAM

Sara GLATZ

Barbara JAKLIČ

Lan ZIRKELBACH

TROBENTA

Rok KALTNEKAR

Ervin MUSTAFIĆ

Gašper RATAJ

POZAVNA & TUBA

POZAVNA

Marko MAKUC

Herman ŽALEC

--

TUBA

Gregor KORITNIK

TOLKALA

 - vodja sekcije

Tomaž FACIJA

Jošt FISTER

Lenart KOLJA KOKALJ